بلاگ شخصی محمد مهدی ناظمی

من سابقه کمی در فضای وب ندارم اما در پست اول این بلاگ دلیل رها کردن اکثر فضاهای اینترنتی را بررسی کردم و متعهد شدم تا در اینجا حداقل برای تمرین هم که شده به طور مداوم و متعهدانه فعالیت کنم .