برای بستن ESC را فشار دهید

تعهد

چند روز پیش برای کمی تفریح صبح به پارک محله رفتم و طبق معمول به سراغ والیبال. گیم اول را باختیم و تنها مشکل من پاسورمان بود فردی که در عین غر زدن حتی یکی از پاس هایش قابل اسپک زدن نبود و مورد بد تر این که هیچ کدامشان هم یکسان نبود که حداقل بشود باهاش سازگار شد! گیم…

ادامه خواندن