برای بستن ESC را فشار دهید

زندگی دیجیتال زمان آنالوگ

دیروز کوه بودم ، یک روز قبلش هم کوه بودم و جالب تر این که دو روز قبلش هم کوه بودم ! کوه صفه در اصفهان نقش های مختلفی برای مردم دارد عده ای جهت ورزش و کوهنوردی به سراغش می روند و عده ای برای تفریح و مقاصد دیگر اما برای من در این دوران کرونا بیشتر نقش آرام…

ادامه خواندن