شما اینجا هستید   |

در باب درد

 

همانطور که در مطلب قبلی اشاره کردم از نظر من درد مقوله ای بسیار مهم و قابل تامل است. چرا که به نظر می رسد بخش عظیمی از تلاش ها و هزینه های بشر در راستای کاهش یا فرار از درد صورت میگیرد.

در نظر من کل صنعت مواد مخدر و صنعت های مشابه (سیگار و حتی بخش از سرگرمی) از نظر اعتیاد به نوعی در شاخه فرار یا کاهش درد قرار می گیرند.

برای همین شناخت درد و بررسی علمی آن و هم چنین روش واکنش صحیح به آن برای خود شخص من نیز یکی از سوالات مهم و تاثیرگذار است.

 

قصد دارم در چند مرحله به بررسی درد بپردازم :

  • تعریف دقیق درد
  • تعاریف مختلف آن در دیدگاه های فکری (فلسفه درد)
  • طبقه بندی درد (جسمی-ذهنی)
  • مدل های فکری و ذهنی
  • واکنش های مختلف به درد
  • واکنش مناسب تر به درد
  • نتیجه گیری نهایی و جمع بندی

ممکن است اگر درد را اکادمیک تر از انتظارم بررسی کردم و نتیجه گیری متفاوتی نسبت به با چیزی که در حال حاضر و فعلی می دانم، داشتم

آن را به صورت یک کتابچه برای دانلود قرار دهم.

در حال حاضر که وقت مشغولی دارم تا یکی دو ماه آینده در مورد درد تحقیقات جدی ام را شروع نمیکنم .

پی نوشت :

کار های هنری در مورد درد بسیار جالب هستند چرا که از نظر هر هنرمند درد جنبه ای متفاوت دارد و این تفاوت مدل ذهنی تصاویر مختلفی ایجاد میکند .

توی گوگل میتونید عبارت art pain رو سرچ کنید و تصاویر بیشتری رو ببنید.

دسته بندی : درد
به اشتراک بگذارید : | | |