حقیقتش این است که با وجود این که همه ما در دنیایی یکسان زندگی می کنیم اما هیچ کداممان درک ثابت و یکسانی از محیط و جهانمان نداریم و این نشانگر یک مطلب عجیب اما صحیح است :

 

هر یک از ما انسان ها در دنیایی متفاوت از دیگری زندگی می کنیم همان دنیای خودمان !

 

 

پی نوشت : از این به بعد تک جملاتی از خودم را در دسته بندی جملات کوتاه من منتشر می کنم 🙂

+1

برچسب گذاری شده در:

,