فیلم 11:14 اثری ایست از Greg Marcks در که در سال 2003 اکران شده است.

داستان فیلم هیجان خاصی ندارد و در مورد اتفاقات و بررسی دلایل یک تصادف در ساعت 11:14 است اما روند روایت این داستان ها و خط زمانی آن هر چه بیشتر من را به تفکر در مورد سیستم های پیچیده وا می دارد.

احساس می‌کنم خود فیلم هم همین تاثیر پیچیده اعضا در سیستم را میخواهد بیان کند.

قسمتی از نقد سایت تایم کد

نقد

فیلم قصد طرح این موضوع را دارد که تا چه حد رفتار ما می تواند بر اطرافمان تاثیر بگذارد و مضاف بر اینکه آدمی پاسخ گناهانش را در همین جهان میگیرد، حال هر کدام از ما به نحوی متفاوت. گرگ مارکس در انتقال این پیام موفق بوده و می توان گفت فیلم چه از حیث محتوا و چه از حیث فرم قابل ستایش است.

اگر فیلم را مشاهده کردید و در مورد بررسی این نوع روابط علاقه مند بودید این کتاب مقدمه خوبی است.

 

0