شما اینجا هستید   |

    رویدادها : سال نو بهانه ای برای داشتن حس خوب

همین تاریخ رند ۱/۱/۱ دلیلی برای شروع نوشتن مجدد من شد.

سال نو و قرن نو آغاز شدند و زندگی همچنان جاری است.

به راستی که نوشتن مستلزم خواندن است نیازمند تفکر و اندیشه و باری به هر جهت نیست .

پس به جای تلاش برای نوشتن تلاش می کنم تا بخوانم نوشتن خودش می آید.

دسته بندی : رویدادها
به اشتراک بگذارید : | | |